Úvodní stránka > | Články Aleš Drobník | Básničky Aleš Drobník |Masáže, baňkování, Reiki, Shamballa Blatná

BÁSNIČKY – ALEŠ DROBNÍK

Motto:

Indiáni jsou od pradávna velmi moudří. Žijí v souladu s Matkou Přírodou a Bohem, ať už ho nazývají jakkoliv. Žijí v souladu s lidmi, pokud je to možné. Pokud ne, jsou odvážní a stojí za svým. Aby věděli, co je člověk zač, dávají každému jméno, které ho vystihuje.

Ty jsi s Indiány žil. Dali ti jméno?

Ten, kdo přináší naději


Obsah této stránkyKDE JSI BYL?

Robert A. Brewer, upravil A. D.

Kde jsi byl

Když velryby prosily o slitování

Když ryby mizely

Z našich otrávených potoků a řek

Když stromy

Umíraly vestoje

Kde jsi byl

Když orangutani i kolibříci

Marně hledali vykácený domov

Když sloní matka

Vzdala boj o kly

Kde jsi byl

Když mořští ptáci

Marně čistili peří z ropy

Kde jsi byl

Když vychrtlé ruce

Zoufale prosily o misku rýže

Když třesoucí rty

Tě žádaly o lék

Kde jsi byl

Když Země

Začala umírat?.NOVÁ ATLANTIDA

Atlantida

Nad tím krásným krajem

Létali přenádherní ptáci

Všichni byli zaliti Sluncem

Které hladí

 

Lidé čistých tváří

Podávali úsměv Srdce

A průzračné ruce

Když se skláněli nad námi

Ve stínu skály

 

My už jsme stoupali ke Světlu

Byli jsme děti

A chtěli jsme létat

Jako oni

Ještě jsme nebyli připraveni

 

Modlitby nás zavolaly zpět

Naše těla dlouho spravovali

Atlantida – báječný hmotný svět

Měli jsme být strážci Světla

A léčitelé v chrámu

 

Byli jsme lidé čistých tváří

Podávali jsme úsměv Slunce

A průzračné ruce

Když jsme se skláněli nad trpícími

 

V noci voňavých zahrad

Jsme se milovali

V meditacích jsme navštěvovali Domov

Pána, anděly a Mistry

Varováním jsme nevěřili

Síly tmy nás překvapily

Báječný svět zmizel

Já se tam vrátím

 

Světy poté

Tenkrát jsem pásl stádo krav

V provoněných rozlehlých pláních

A ty jsi věděla

Kde mne hledat a najít

 

Tvé vlasy uzamkly oblohu

Byli jsme šťastni

Jen ty a já a Bůh

 

Putovali jsme světy

Jako kočovní herci

Stále si měnili role

Zlobili se a milovali

 

V jedné špatné hře

Jsem tě našel

A opustil pro jinou

Hluboce jsem tě ranil

Nadlouho jsi odešla

 

Hledal jsem tě v několika světech

V žádných očích žen nejsi

Procítil jsem tvůj zármutek

Nade mnou hvězdná obloha

Možná jsi stále u Boha

Ve kterého přestával jsem věřit

Ač On nikdy nezklamal

Jen učil

 

Byl jsem stár a sám

Ty už nepřijdeš

Říkají

Že jsem k ničemu

Mrzout a bručoun

Chodím na ty pláně

Kde jsi věděla

Že mne najdeš

A doufám v nemožné

 

Kolem mne řev města

Agrese

Zkáza a zmar

Pode mnou stará lavička

Na mně plesnivý kabát

Nade mnou milióny hvězd

Čekám, až tvé vlasy uzavřou oblohu

Čekám

Až mne Bůh

Vezme k Tobě

 

Zlo válek

Zlověstné stíny

Pod mraky

Podivní válečníci

Nechtějí znát útrapy

Lidí

Kteří se skláněli

Hladoví nad hroudami

A potem kropili kamenitou zem

 

Chamtivá touha

Je zahnala sem

My se jim postavili

A ty jsi tam stála

Odhodlaná chránit

Naši chudobu před nicotou

 

Odvlekli tě z pole

Kde měl růst chléb

Tvůj úsměv

Naše děti

Klid a mír

Já tě měl víc chránit

 

Už nemohu dál

Poslouchat kvílení mrtvých stínů

V mých živých snech

 

Krev padá

A já stoupám výš

Někdo mne bere do náruče

Ty jsi čekala

 

Naděje

Mnohokrát jsem tě miloval

Mnohokrát zklamal

Žil s tebou

I bez tebe

 

Žil ve Světle i v tmách

Život jak den

Krátký Boží sen

V náručí Pána jsme na sebe čekali

 

Po probuzení ses mi ztratila

Hledám tvé oči

 

Dlouho jsem hledal

Ani na zemské

Ani na jiné planetě

Ani ve snu

Já tě měl chránit

Milovat a odpouštět

Ale ty nikde

 

Ale uvnitř mi svítá Světlo

Přichází samotný Pán

Probouzí se mocná Matka Země

Probouzíme se

Probouzí se Naděje

 

Nová Atlantida

Nad tím krásným krajem

Letí přenádherní ptáci

Všichni jsme zaliti Sluncem

Které hladí

 

Lidé čistých tváří

Podávají úsměv Srdce

A průzračné ruce

Když se sklání

A rozpouštějí stíny

 

My stoupáme ke Světlu

Jsme ještě děti

A chceme létat

Jako dřív

Jsme připraveni

Se učit

 

Modlitby nás volají k Sobě

Naše těla spravuje Pán

Nová Atlantida

To není ostrov

Báječný celý zemský svět

Budeme strážci Světla

A léčitelé v chrámu

 

Jsme lidé čistých tváří

Podáváme úsměv Slunce

A průzračné ruce¨

Když se skláníme nad trpícími

 

V noci voňavých zahrad

Se budeme milovat

V meditacích navštěvovat Domov

Pána, anděly a Mistry

Věřit a znát

Tvořit báječný svět

Vrátíme se k Sobě

 

Vánoce L. P. 2010 Aleš DrobníkSTUDENTSKÁ LÁSKA

Jsi stále nádherná

I když je život tak obyčejný

Jak má být

 

Věřila jsi mi

I když jsem v hloubi

Nevěděl co dál

 

Chvíle

Které jsi mi dala

Jsou ty nejkrásnější

 

Někde ve skrytu jsem doufal

Že počkám

Až pochopím

Co mám hledat

 

Nevěděl jsem

Že právě teď je ta chvíle

Že Bůh je dokonalé

Věčné Teď

Že když jsem Tě potkal

Ty jsi ta pravá

 

Nevěděl jsem

Že čas poběží tak rychle

Žena nemůže tak dlouho čekat

 

Chtěl jsem Ti dát Naději

S Níž jsem ještě nesplynul

 

Když jsem s Tebou tančil

Či poslouchal Tvé srdce

Jsi stále nádherná

 

Plním svůj úkol

I když nejsi po mém boku

 

Pán

Před Nímž jednou stanu

Že nelituji

On mi Tě daroval

 

Dalas´ mi víc

Než já

Než jsem byl schopen přijmout

 

I díky Tobě

Je život nádhernýTA ŽENA

je tak nádherná

a mé srdce

ji navždy miluje

 

Její vůně říká

existuješ

v tomto pomíjivém světě

jemuž příliš věříš

Teď a Tady

které znamenají věčnost

 

Její ústa

jsou plná rozkoší

tohoto světa iluzí

aby náš prožitek

odešel nad naše smysly

abychom poznali smysl

věčných bolestí

radostí a návratů

 

Její vlasy

mluví o hojnosti

kterou rozsévá Slunce všem

v kterou jsem málem

zapomněl věřit

 

Její ňadra

iluzí krásy

rozbíjejí iluzi prázdnoty

která je klamem

duše na počátku Cesty

do pravého Domova

 

Její oči

nesou poselství hlubin

minulých žití

o Lásce

kterou jsme

zapomněli prožít

 

Její ruce

připomínají

hlaď mne

něžností extáze

zboř hráze

postav chrámy Slunci

lidem domy

mosty mezi bytostmi

navrať ptákům stromy

aby ses očistil

abys pochopil

proč jsem zde s tebou

proč tě miluji

proč pláči

když je směji

abys pochopil

vzácnou modř Planety

abys pochopil

že pevný bod

který stále hledáš

a myslíš

že nikde není

je tvůj střed

tvá slunečná božská duše

v každém stvoření

 

Ta žena

je tak nádherná

a mé srdce

ji navěky miluje

 

Její duše

tak jako moje

má pravý Domov tam

kde září teplo Lásky

věčného Slunce

ve věčném Teď a Tady

Jakmile nás Světlo

provede světy Cestou změny

a na konci nás očistí

ze zbytku hříchu nelásky

splyneme Tam s Ním spolu

 

Ta žena

je tak nádherná

a mé srdce

ji navždy miluje

 

A. D. 2001

Reiki terapie, masáže, poradenství speciálních potravinových doplňků Klas, Finclub a unikátních bylinných bioinformačních přípravků Energy, Diochi (intenzivní regenerační účinek na principech čínské medicíny) 
              včetně doporučení optimálního přípravku přístrojem EAV. Masáže, baňkování, Reiki, Shamballa Jana Drobníková. Měření přístrojem Supertronic. Duchovní symboly, siderická kyvadla
Facebook Masáže, Reiki, Shamballa Blatná, Léčebné symboly, siderická kyvadla. Transformace lidstva Facebook Masáže, Reiki, Shamballa Blatná, Léčebné symboly, siderická kyvadla. Transformace lidstva Hana Říhová – zasvěcení do Shambally, Merkaby, psychoterapie, cvičení jógy, wydy
Rosa Plus, s.r.o., internetový prodejce pyramid, duchovních symbolů a siderických kyvadel firmy Dr. Drobník
www.stesticko.cz
Reiki terapie, masáže, poradenství speciálních potravinových doplňků Klas, Finclub a unikátních bylinných bioinformačních přípravků Energy, Diochi (intenzivní regenerační účinek na principech čínské medicíny) včetně doporučení optimálního přípravku přístrojem EAV. Hypertextový odkaz na katalog unikátních léčebných symbolů. Zde zobrazen symbol Óm, symbol hinduismu, koncentruje velmi jemné vibrace Hypertextový odkaz na katalog siderických kyvadel, jež umožní napojit se na vlastní podvědomí. Zde zobrazeno kyvadlo pozlacené velké na řetízku
Duchovní symboly, siderická kyvadla

Spřízněné stránky, odběratelé
Matka Meera, Avatar z Indie, nyní žije v Německu Sai Baba, Avatar žijící v Indii

© 2012 Aleš Drobník, všechna práva vyhrazena.

Mail webmastera:

Ales.Drobnik (zavináč) seznam.cz
nahoru Nahoru