Úvodní stránka > | Přeměna lidstva | Sai Baba | Matka Meera |Reiki terapie, masáže, poradenství speciálních potravinových doplňků Klas, Finclub a unikátních bylinných bioinformačních přípravků Energy, Diochi (intenzivní regenerační účinek na principech čínské medicíny) včetně doporučení optimálního přípravku přístrojem EAV.

SAI BABA

Sai Baba (více o Něm na spřátelených stránkách www.prichod.cz) je indický duchovní učitel zesnulý o Velikonocích roku 2011.

Saí Baba je Avatárem dvacátého století. Do jeho ašrámu v Indii přicházeli lidé z celého světa, aby přijali jeho učení a požehnání.

Svatý muž, vtělení Boha, neboli Avatar Sai Baba předpověděl, a slíbil, že v roce 2020 nebo 2021, kdy opustí tento hmotný svět, bude již lidstvo bezpečně převedeno do Zlatého věku lidstva.

Sai Baba opustil tento hmotný svět o Velikonocích roku 2011. Já osobně nevím, co to znamená. Možná to, že se lidé dobré vůle musejí snažit víc, více se otevřít Bohu a vzít osud lidstva do vlastních rukou s pomocí všech sil Světla.

Předchozí vtělení Sai Baby bylo Širdi Baba a Jeho další vtělení bude Prema Baba a pomůže k nastolení Nového věku lidstva a pomůže všem lidem dobré vůle ochránit Matku Zemi před zkázou způsobeno rozbujelým lidským egem.

V dalším textu je citováno z knih od Stepski-Doliwa:

Škoda, že tyto knihy již nejsou k dostání. Najde se nový nakladatel?Obsah této stránky


Citace z knihy Sai Baba promlouvá k Západu


Nejkratší cesta k Bohu, citát od Sai Baby

"Začni den láskou. Naplň den láskou. Zakonči den láskou. To je cesta k Bohu. Nejkratší cesta."


Transformace lidstva

"Mnozí z vás si žijí ze dne na den, jako že se nic nestalo a nestane.

Cožpak neslyšíš, jak praská trámoví vašeho chorého způsobu života?

Změň svůj způsob nazírání. Změň svůj slovník. Změň svůj způsob jednání. stále zřetelněji si razí cestu velké změny.

Přijde čas, kdy už nebude možné couvat. To bude okamžik, který je popsán v Bibli jako oddělování zrna od plev.

Toto oddělování Já provedu. Vystoupím jako soudce nad celým vesmírem. Vymýtím ty, kteří chtějí božský řád podkopat, nebo dokonce proti němu bojovat.

Nepořádek bude vyhlazen. Nový řád povstane jako třpytivé světlo.

Ještě dnes změň svou cestu. Obrať se k Pánovi, neboť není jiné cesty."


Gájatrí mantra

Velmi silná je védská Gájatrí mantra doporučená Sai Babou:

ÓM BHÚR BHUVAH SVAH,
TAT SAVITUR VARÉNJAM
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI
DHIJÓ JÓNAH PRAČÓDAJÁT

Vysvětlení:

Meditujme o ÓM, Božském prazvuku, ze kterého povstaly tři říše: hrubá zemská, jemnější éterická a nejjemnější nebeská (BHÚR BHUVAH SVAH).

Uctívejme (VARÉNJAM) nejvyšší nepopsatelné Božské bytí (TAT), tvořivou životadárnou sílu, která se projevuje i ve Slunci (SAVITUR). Meditujme (DHÍMAHI) o zářivém (BHARGÓ) Světle (DÉVASJA) Božím, které zničí všechnu tmu, všechnu nevědomost a všechny nectnosti.

Ó Bože, vroucně Tě prosíme, ať Tvé Světlo osvítí naši mysl (DHÍ).

Gájatrí mantra slouží:

Mantry lze recitovat libovolně často a dlouho, před meditací, při meditaci, při práci, 3x, nebo lépe 9x za sebou vícekrát denně

Vhodné, aby počet recitací byl dělitelný třemi


Sai Baba mužům

Je na čase, aby se muž probudil. Muž na Západě po staletí spí. Na mnohých úrovních se zaplétá do válek a bojů o moc. Tím působí společnosti značnou škodu.

Muž musí mít velké a svaté hodnoty, které ho v životě vedou. Musí se zaslíbit Bohu, aby měl jeho život smysl. Musí se naučit bojovat za ideály, nikoliv za potěšení z moci.

A také musí být své ženě partnerem. Většinou tu dnešní muži nejsou ani pro své ženy ani pro své děti ani pro sebe. Žijí své zvířecí instinkty a nalézají potěšení ve změně a střídání. To je základní důvod všeho jejich utrpení a bojování. Muž na Západě se proto v první řadě musí naučit jedno: pro něho, který tolik miluje napětí a změnu, připadá v úvahu především jedna změna – od zaplétání se se světem a tělem ke spojení s duší a s Bohem.

Jen když si muž stiskne s Bohem ruku, skončí utrpení společnosti, která se vyznačuje necitelností, egoismem, kriminalitou a podobnými děsy.

Každý muž se musí cítit zodpovědný za bídu společnosti, v níž žije. Nikdo nemůže svalovat vinu na druhé. Každý, kdo se aktivně nezapojí, je vinen. Služba bližnímu svému je nejlepší způsob, jak neztrácet čas svého života. Sai Baba


Sai Baba ženám

Vaše vztahy se sestávají více z rozchodů než ze spolužití. Máte za to, že rozchod je správný a že máte na něj právo, jestliže se ve svém vztahu již necítíte dobře. Tento postoj je od základů chybný. Vztahy by neměly být jen na zkoušku. Jako způsob spolužití muže a ženy Bůh ustanovil manželství. To proto, že to je jediný způsob spolužití muže a ženy, který odpovídá oběma.

Dnešní způsob volného spolužití vyhovuje nižším přáním muže. Zvláště muži milují změny vztahů ─ jsou také obvykle mnohem méně vázáni než ženy. Rozchody způsobují těžká duchovní zranění, z nichž některá se ani v průběhu několika životů nezacelí. Partneři jsou spolu obvykle po mnoho životů. Jestliže z hlouposti jednoho nebo obou se jeden druhému ztratí, může se stát, že v příštích životech si zmizí z očí. Potom se budou s námahou pokoušet s někým druhým vybudovat to, co s jiným ztratili. Rozchodem partneři jen odložili problémy, které spolu měli vyřešit. V dalších životech spolu se jim ty samé problémy vrátí, dokud je nevyřeší.

Přišel jsem, abych pomohl zvláště manželským párům a rodinám. Ty nutně potřebují pomoc. Ve většině případů na celém světě ztratily vše, co patří ke šťastné rodině. Myslíte si, že nejvyšším statkem je svoboda. Kdo se cítí jakýmkoliv způsobem i jen v nejmenším omezen, pociťuje to jako vězení a bouří se. Když k tomu dochází častěji, bije kolem sebe. Proč vlastně? Kdo kdy řekl, že svoboda dělat, co chceš je nejvyšší statek? Já jsem to určitě nebyl! Já naopak říkám: svoboda je, děláš-li rád to, co musíš dělat. A co musíš dělat ve vztahu ke své rodině? Jako muž musíš zůstat u své ženy. Jako žena musíš zůstat u svého muže. Jako manželé se musíte starat jeden o druhého a o děti. Dokážeš-li to, jsi svobodný/á. Když to nedokážeš, pak to není tím, že máš nesprávného partnera, jak se dnes předpokládá, nýbrž že jsi ještě neotevřel rozhodující dveře svého srdce. Chceš vědět, co považuji za opravdovou svobodu? Otevřené srdce. Jak je získáš? Tím, že nasadíš všechno pro to, abys s láskou konal vše, co musíš. Sai Baba


Sai Baba o lásce

Vaše vztahy se sestávají více z rozchodů než ze spolužití. Máte za to, že rozchod je správný a že máte na něj právo, jestliže se ve svém vztahu již necítíte dobře. Tento postoj je od základů chybný. Vztahy by neměly být jen na zkoušku. Jako způsob spolužití muže a ženy Bůh ustanovil manželství. To proto, že to je jediný způsob spolužití muže a ženy, který odpovídá oběma.

Dnešní způsob volného spolužití vyhovuje nižším přáním muže. Zvláště muži milují změny vztahů ─ jsou také obvykle mnohem méně vázáni než ženy. Rozchody způsobují těžká duchovní zranění, z nichž některá se ani v průběhu několika životů nezacelí. Partneři jsou spolu obvykle po mnoho životů. Jestliže z hlouposti jednoho nebo obou se jeden druhému ztratí, může se stát, že v příštích životech si zmizí z očí. Potom se budou s námahou pokoušet s někým druhým vybudovat to, co s jiným ztratili. Rozchodem partneři jen odložili problémy, které spolu měli vyřešit. V dalších životech spolu se jim ty samé problémy vrátí, dokud je nevyřeší.

Přišel jsem, abych pomohl zvláště manželským párům a rodinám. Ty nutně potřebují pomoc. Ve většině případů na celém světě ztratily vše, co patří ke šťastné rodině. Myslíte si, že nejvyšším statkem je svoboda. Kdo se cítí jakýmkoliv způsobem i jen v nejmenším omezen, pociťuje to jako vězení a bouří se. Když k tomu dochází častěji, bije kolem sebe. Proč vlastně? Kdo kdy řekl, že svoboda dělat, co chceš je nejvyšší statek? Já jsem to určitě nebyl! Já naopak říkám: svoboda je, děláš-li rád to, co musíš dělat. A co musíš dělat ve vztahu ke své rodině? Jako muž musíš zůstat u své ženy. Jako žena musíš zůstat u svého muže. Jako manželé se musíte starat jeden o druhého a o děti. Dokážeš-li to, jsi svobodný/á. Když to nedokážeš, pak to není tím, že máš nesprávného partnera, jak se dnes předpokládá, nýbrž že jsi ještě neotevřel rozhodující dveře svého srdce. Chceš vědět, co považuji za opravdovou svobodu? Otevřené srdce. Jak je získáš? Tím, že nasadíš všechno pro to, abys s láskou konal vše, co musíš. Sai Baba


Sai Baba o tělu

Donuťte tělo být poslušné vaší vůle. Nikdy mu nepodléhejte a nenásledujte jeho choutky. Buďte připraveni tělo odložit stranou. Učiňte rozhodnutí, že je podržíte pod přísnou kontrolou.

S tělem musíte zacházet obezřetně a cvičit je s přísnou pozorností. Tím získáte vy na ctnostech a vaše tělo způsobilost k meditaci a duchovním disciplínám. Aby bylo možno dostat se k podstatě Boha na výsostech, je třeba napřed vniknout do jádra nejnepatrnějšího já, protože nikdo nemůže poznat Boha, kdo nepoznal sám sebe.

Starosti, lakota, rozrušení a úzkost - to vše vyvolává nemoci těla. Nejlepším lékem je spokojená mysl.

O tělo je nutno dobře se starat. Nemá být oslabováno půsty nebo jinými zvyky. Buďte dobří, radostní, hrdí, poctiví, umírnění a trpěliví. To jsou pravidla pro dobré zdraví. Dobrý charakter má pro dobré zdraví největší význam.

Ohledně konkrétnějšího tématu fyzických onemocnění, vám musím říci, abyste dodržovali střídmost v jídle, pití, spánku i pohybu. Předpis zní, požívat dobré jídlo v přiměřeném množství a v praktických intervalech.

Tělo je velký dar. Starej se o ně. Pěstuj je. Udržuj je zevnitř i zevně čisté. Tzn. nejíst jídla, která tě znečisťují, jako jsou: ryby, maso, bílá mouka, rafinovaný cukr a podobné potraviny. I spánek by měl být pravidelný a přiměřený; je stejně důležitý jako práce a potrava.

Pamatujte si také, že oděv slouží v prvé řadě jako ochrana před horkem a chladem, nikoliv pro marnivé předvádění i kdyby to mělo stát zdraví. Též ctnostné chování vám zajistí mír v mysli a ten vás zase uchrání před mnohými tělesnými a duševními nemocemi. Jestliže překročíte své meze, připravíte se o pokrok. Sai BabaCitace z knihy Sai Baba promlouvá o vztazích.

V této knize se zabývá vztahy mezi mužem a ženou, manželstvím a rodinou.


Chybějící vědomí o vlastní hodnotě

Jak muži, tak ženy jsou dnes více než nejistí. Nikdo neví kam patří. Nikdo neví, co je jeho úkol. Nikdo neví, co je jeho cesta a kam vede.

Tvůj problém je následující: Jestliže nevidíš, že ostatní vidí tvou hodnotu, a necítíš se být milován, tak si ani nedovedeš představit, že bys mohl být milován, neboť se domníváš, že nejsi vidět.

Tato představa je důvodem k tomu, že při daršanu (spatření svatého) na mnohé nepohlédnu. Měli by si tak přijít na stará zranění a vyhojit je.

Další problém spočívá v tom, že uznání, po kterém tolik toužíš, nemůžeš vydržet. Čím víc po něm toužíš, tím méně ho sneseš. Toto podmiňuje velkou část tvé základní nejistoty: Víš vědomě / nevědomě, že usiluješ o něco, co ve skutečnosti nechceš získat, protože bys to nevydržel.

Proto tvůj základní pocit je nejistota, která sahá hluboko do samé podstaty.

U mužů

Muži i ženy s touto nejistotou zacházejí rozdílně. Muži ji obvykle dovedou lépe schovat než ženy. Vrhají se do práce, všemi prostředky usilují o úspěch a pomocí úspěchu si zkoušejí vydobýt ujištění, které si v nejvnitřnějším koutku svého srdce vlastně odpírají. Ve skutečnosti se takto stávají sudem beze dna. Ať dosáhnou sebevíce, ať jsou sebevíc ujišťováni, chváleni, oceněni, není jim to nic platné, protože se sami nemají za cenné.

Tento nedostatek ocenění sebe se u mužů projevuje tím, že s city chtějí mít málo nebo vůbec nic společného. Proto před nimi prchají. City jsou ale hlubokou silou duše, které tě napojují na lásku. City dříve nebo později vždy vedou k lásce, neboť láska je kořenem všech citů. A láska vždy vede k vlastnímu Já. Tím, že se vyhýbají citům, domnívají se, že zabijí hned dvě mouchy jednou ranou. Zaprvé vypadají silní, soběstační, neotřesitelní a za druhé se nemusejí vystavovat nepříjemným otázkám. Kdo se však nedá dojmout, na své vnitřní cestě nepokročí. A to má následky. Hlavně pro manželství a rodinu. Neboť nenechá-li se muž ve svém srdci dojmout, zůstává jeho vztah omezen na sex nebo na žití vedle sebe. Sexualita je to nejméně jisté, na čem lze budovat manželství. Pravděpodobnost, že tento muž jednoho dne prostě odejde a aniž se ho to dotkne opustí svou ženu a své děti, je v takovém případě velmi velká.

Kdo nepřipustí, aby se ho něco dotklo, se také nevciťuje a nepřemýšlí. Nezaráží se ani sám nad sebou a jen se potom diví. A když se někdo diví, jak samo to slovo naznačuje, dříve nebo později se dostává k divům. Když se zabýváš svými city a díváš se střídavě do nitra a ven, září ti v ústrety ze všech rohů samé divy. Divy dojímají. Proto dělám divy. Proto je dělal Ježíš. Divy neboli zázraky nejsou hříčky, ale pravá podstata života. Život je zázrak. Proto je zázrak všechno, co je spojeno se životem. Právě tak jako je mokré všechno, čeho se dotkne voda.

Muži, kteří nemají opravdový kontakt ke svému já a žijí jen ve zdánlivé sebejistotě, se zázrakům života uzavírají, neboť se uzavírají zázraku v sobě. Tito muži tudíž nejsou přístupní pro to, co je zázračné, neuchopitelné, ale citelné. Proto se jich dotýkám prostřednictvím zázraků, které dělám. Materializuji jim např. prstýnek přímo před jejich očima. Natáhnu ruku do vzduch pro řetízek, nebo je nechám zažít něco, co si nemohou vysvětlit racionálně. Jejich myšlení se tím ocitne ve víru. Nedovedou si svým rozumem vysvětlit, co viděli a zažili a jejich rozum je zmaten. Tím se uskutečňuje druhá možnost. Ta první, ve které dosud žili, byla: ”Není žádný Bůh, nejsou žádné zázraky, jsem jenom já a zase jen já” – je kupodivu, jak jsou tělo a myšlení spojeny – ”já jsem svoje myšlení”. Nyní se však jejich myšlení při pohledu na jeden zázrak sesype. Ale zároveň vidí, že oni se nesesypali, že se jim naopak daří velmi dobře. Tím bezprostředně zažijí, že nejsou svým myšlením. Tady se muž dostává do rozporu.

Rozpory bys měl vždy vítat. Rozpory jsou jemné ukazatele na tvé cestě. Tak jako u Indiánů dávali stopaři pozor i na nejmenší znamení, aby vyslídili, co hledali, tak bys měl i ty vždy dbát na rozpory a pozorně je sledovat. Při každém rozporu se ptej: Čím vznikl, co vyjadřuje, na co poukazuje? Lidé, kteří žijí ”v hlavě” a identifikují se se svým myšlením, nemají rádi rozpory, neboť je znejišťují. Mnohé rozpory se totiž už nedají řešit myšlením čili rozumem, nýbrž intuicí a vhledem, tj. rozmyslem, pochopením kosmické síly. Jestliže sis odstřihl cestu k svému vlastnímu Já, protože se chceš řídit jen svým myšlením, je tento rozmysl pro tebe nedosažitelný. Stane se potom to, co je typické pro mnohé čistě rozumem uvažující jedince, že navzdory své racionalitě nebo právě skrze ni se stávají naprosto nelogičtí, protože se se svým myšlením dál nedostanou a tudíž se zapletou do rozporů.

Zanech proto své zdánlivé sebejistoty. Nedělej se chytrým, silným nebo suverénním. Spíš se nech dojmout. Jenom člověk, který se dá dojmout, je na správné cestě. Jen takový člověk je obrněn vůči hrubým chybám, tvrdosti, brutalitě. Nech se jako muž dojmout svou ženou. Nikdy si o ní nemysli, že je naivní nebo že nic neví. Každý, kdo toto říká, stvrzuje tím jen jedno: Že on sám je nevědoucí. Představ si Boží matku Marii, můžeš si pomyslet, že by někomu řekla, že je hloupý? Nikdy. Proč ne, jednoduše protože skutečně ví – hlavně ví, co říká a ví, jakou moc mají slova. Naslouchej své ženě. Tím naslouchej jemnému hlasu ve svém nitru a přijdeš na cestu, ty jsi na cestě.

U žen

U žen je problém vlastní hodnoty těžší než u mužů. Ženy jsou mnohem silněji v kontaktu se svými city než muži. Ženy již podle své přirozenosti hledají výměnu citů. Nechají se dojímat a už jen tím nejsou strnulé. Mnozí muži, obzvláště ti, kteří se nepoddávají svým pocitům, považují schopnost žen dát se dojmout za slabost. To je pak pro ženu velice těžké. Když je ve spojení se svými city, je jí to vykládáno jako slabost, není-li ve spojení, je sice uznávána, ale za cenu, že se nakonec ztratí. Nepochopení mužsky orientované společnosti přivádí ženy až ke zkoušce rozpolcenosti, kterou těžko mohou přestát bez poškození. Podle toho se také západním ženám vede špatně. Muži mi velice leží na srdci, protože se tak podivuhodně vrhají do života a podivuhodně uskutečňují to, co si předsevzali. Mají mou lásku. Avšak moje největší snažení patří ženám. Ze 60 % jsem přišel na Zemi kvůli nim. Jejich situace je tak těžká, že nutně potřebují pomoc. Žena je srdce světa. Toto nádherné srdce se dnes dostalo do téměř neřešitelné tísně. Proto veškerou péči věnuji ženě.

Žena musí znovu stavět na Boží lásce, na Božím porozumění pro ni, na Božím vedení. Nepřišel jsem nadarmo. Pomohu jí, to je v mém plánu, proto se to uskuteční. Jsi-li jako žena v tísni, obrať se na mne jakýmkoliv jménem. Já ti odpovím. To je moje úloha. Tvým úkolem je udělat první krok. Proč musíš udělat první krok? Protože to posílí tvé ocenění vlastní hodnoty. Tím, že se obrátíš na mne víš, že jsi učinila něco, co je rozhodující. To tě přivede blíž nejen ke mně ale i blíž k sobě samé. A přesně o to jde.

Žena se sobě přiblíží, vybuduje si cit pro ocenění sebe tím, že bude brát vážně, co cítí. Stejně jako muž, který něčeho dosahuje tím, že se dá otřást ve svém myšlení a otevře se citům, žena vykoná mnoho, když na jedné straně naslouchá svým citům, ale na druhé straně také rozlišuje. Vivéka, schopnost rozlišovat je pro člověka velký dar, který dostal proto, že by bez něho byl ztracený. Schopnost rozlišovat je proto tak důležitá, protože ti stále umožňuje najít střed. Cesta k vlastnímu Já je cesta středu. Všechny extrémy jsou okliky. Okliky na cestě ke středu. Pravda leží vždy uprostřed mezi extrémy. Přesně tento střed vyhledává vivéka. Žena by se jí měla naučit od svého muže. Tak jako on by se měl od ní naučit cítění. Toto je jeden příklad krásného doplňování, který si navzájem páry mohou dávat. Muž dává ze svého myšlení, žena ze svého cítění. Neboť teprve oba spolu tvoří jednotu. To vyjadřuje také slavná pasáž z Bible, která říká: Muž a žena jsou jedno tělo. Existuje mnoho interpretací na různých úrovních. Ta, o které teď mluvím, říká, že jenom člověk, který má harmonicky spojeno cítění a rozlišování, je celistvý.

A co je jednota cítění a rozlišování? Svědomí. Svědomí je vnitřní jehla kompasu, která stále ukazuje k Bohu a jeho zákonům. Jestliže jehla už neukazuje k severu, je kompas bezcenný. Jestliže svědomí už nesměřuje k Bohu a k jeho hodnotám, je nejen bezcenné, je dokonce nebezpečné, neboť pak je člověk schopen všeho.

Pro ženu je rozlišování, vivéka, tak důležitá, protože city mají tu vlastnost, že mohou převážit a člověka strhnout. Některá žena pak má tendenci přehánět, být nerealistická, exaltovaná. Tohle jistě není cesta, která ji dovede k sobě. Měla by se vynasnažit cítit a zároveň to, co cítí spojovat s realitou. To je nejlepší způsob, jak se nedostat do citového zmatku. ”Jak může své city spojovat s realitou?” ptáš se velmi správně. Například tím, že se podrobí také kritice zcela racionálních lidí. Mnoho žen se kritiky bojí, protože jsou natolik zraněné, že se domnívají, že každá kritika je nutně porazí, že je zásadně odřízne od jejich citů. Obavy jsou vždy špatní rádci a zajisté nedobré směrovky ke svému Já i ke svému ohodnocení sebe. Vystav se kritice, když se cítíš silnější, ale také tehdy, máš-li pocit, že by mohly převážit tvé city. Nedívej se na svého protivníka jako na nepřítele, ale jako na přítele a průvodce na cestě. On jím také ve skutečnosti je. Neboť jak přijdeš k vlastnímu Já, k tomu, co opravdu hledáš víc než svou tělesnou existenci? Tím, že budeš integrovat. A co musíš integrovat? To, co ti chybí. Muži musí proto prožívat cit, ženy rozlišování. Vlastní Já je středem, protože je celkem. Proto je známkou nevědomosti, když muži se dívají svrchu na ženy nebo ženy na muže. Každý odmítá v druhém to, co ještě nemá, ale bezpodmínečně musí uskutečnit, aby dosáhl svého určení. Mezi mužem a ženou tudíž není žádný rozdíl v jejich hodnotě. Muž a žena nejsou nic jiného, než průchodné stanice k tomu, co opravdu jsou: nejsou ani muž, ani žena, jsou vnitřní Já (átma), který tě vede jako svědomí.

Nezaplétej se proto se svým tělem natolik, aby ses s ním identifikoval. Je velmi, velmi krátkozraké identifikovat se s jeho pohlavím. Nejsi muž ani žena. Obojí je pouze stadiem. Také neříkáš, že jsi třetí třída základní školy jen proto, že ji navštěvuješ. Jistěže se musíš jako muž nebo žena cítit, jinak se mineš s určením této inkarnace. Ale proto si nesmíš myslet, že jsi tím provždy. Provždy nejsi ani jedno ani druhé.


Sexualita

Radím ti, abys byl ve svých představách opatrný, protože tě snadno mohou stále víc a víc zavádět na scestí, až nakonec děláš věci, které ti mohou hluboce škodit. Mnoho mužů i žen svou fantazii a svá přání natolik vystupňují, až mají tak nutkavou sexuální potřebu, že se vyspí buď s každým, kdo je osloví, nebo si svou potřebu vykupují (u prostitujících osob nebo obojí). Mohu tě jen důrazně varovat, aby ses před touto cestou chránil. Zpočátku ti sice může poskytnout sexuální uspokojení, následně však připraví mnoho problémů. Na tomto místě bych se nechtěl zmiňovat o bezpočtu nemocí, které ti hrozí. Chci hovořit především o karmických zápletkách. Jak stále opakuji, sexualita vytváří vazby, někdy velice hluboké. Řekl jsem už víckrát, že sexualita se projevuje na čakrách, jemnohmotných energetických centrech těla. Jsi-li ženatý a máš-li jen jednou styk s prostitutkou, zbarví se tvá čakra černě. I když nemáš manželku, zbarví se tvá čakra ne-li černě, tak alespoň tmavohnědě. Čakra prostitutek je totiž ztmavlá a tato energie se přenáší na tebe. Přitom můžeš na tuto ženu zůstat vázán měsíce nebo léta. Myslíš si, že přeháním a nesmyslně tě straším. Ujišťuji tě, že se jen pokouším ochránit tě před něčím ještě horším. Nemám totiž vůbec zájem na tom, abych ti naháněl strach, protože ten spíš zaslepuje, než otvírá oči.

Znám však velmi mnoho osudů, o nichž nic nevíš. Mám na mysli muže, kteří měli sexuální styky s prostitutkami buď u nich ve městě, nebo v cizině a byli jimi tak nadšeni, že se nedokázali těchto zkušeností zbavit. Mysleli na ně stále znovu a srovnávali jejich sexuální schopnosti se sexualitou své ženy. V mnoha případech vše nabylo takového rozměru, že svou partnerku už jenom kritizovali, otevřeně nebo v myšlenkách, tak dlouho, až se manželství rozpadlo. Znám bezpočet případů, kdy muži jeli údajně na obchodní cestu, např. do Bangkoku, tam se zamilovali do některé dívky a hned si ji přivezli do Německa. Svou ženu pouze prostřednictvím právního zástupce informovali, že se chtějí dát rozvést. Nadále žili s onou dívkou z nočního života z Bangkoku.

Karma může mít mnoho podob, ale vždy je spravedlivá. Tyto dívky nedoprovázely v mnoha případech muže do Německa z lásky, ale proto, že viděly velkou šanci, jak se dostat ze svých tamějších poměrů. Mnohé z nich se zajímaly víc o peníze a postavení svého milence než o něho samého. Některé prováděly prostituci i nadále v Německu za zády svého muže.

Nemusí to dojít tak daleko. Je už tak dost hrozné, cítí-li se ty dívky vykořeněné a pociťují, jak je bolestné, když musí žít samy v cizí zemi, s cizím jazykem a cizími zvyky. To jim a jejich milencům způsobuje tolik problémů, podle kterých můžeme zřetelně poznat karmické zápletky, jež se přirozeně díky opuštěné, zklamané a citově zraněné manželce ještě prohlubují. Nemusíme zůstávat u takových extrémních případů. Jsou sice extrémní, ale v této extrémní době jsou všechno, jen ne vzácné. Postačí, když si představíme, když muž nebo i žena myslí celé týdny, měsíce nebo i roky na sexuální zážitky s člověkem, který prodává lásku. K tornu musíš také vědět, že sexuální výměnou přenášíš na partnera energii tmavé čakry! Uvědom si, že sex je řemeslem prostitutek. To je oblast profesionálek. Když ty například ve svém bytě něco sám kutíš, potřebuješ obvykle víc času a výsledek je méně dokonalý, než když to dělá odborník. Práce těch, které prodávají své tělo, je rovněž mistrovská, takže zákazník je spokojen. Navíc atmosféra ve veřejném domě působí jako afrodisiakum, dráždidlo. K tornu je nutno ještě připočíst, že se prostitutky svou velkou, mnohdy až odpuzující a odstrašující praxí naučily přenést přes každé jen myslitelné tabu. To manželka v mnoha případech neumí a nechce. Mnoho žen totiž hodnotí sex jinak než muži. Pro ženy je tělesný dotyk, blízkost a láska mnohokrát důležitější než sexuální prožitek. U mnoha mužů je tornu jinak. Pro ně je sex bez naplňujícího vyvrcholení na delší dobu neuspokojivý. Dochází-li k tornu častěji, mohou muži vyvstat v mysli vzpomínky nato, co kdysi prožil. To znamená, že se začíná projevovat karma, týkající se dřívějších prožitků.

Mohu jen opakovat, abys ses chránil bagatelizovat sexualitu. Kdo ví, ten si nehraje s ohněm. Sexualita je velký plamen, což však neznamená, že bys neměl radostně zatopit v krbu. Nemusíš se všeho vzdát, musíš jen rozlišovat.

Měj také na paměti, že návštěvou prostitutky v mnoha případech podporuješ nějaký kriminální spolek. Mnohé se stávají nevolnicemi svých pasáků. Nemají žádná práva na samostatné rozhodování o svém životě a často jim musí odevzdávat téměř celý svůj výdělek. Postrádají právo na osobní život, jsou často bity, znásilňovány nebo dokonce zavražděny. Uvaž, že svými penězi tuto kriminální síť podporuješ. Kdybyste vy, ty a ostatní těchto služeb nevyužívali, byly by tyto dívky volné a to hrozné bahno prostituce, drog, násilí a peněz by vyschlo.

Proto měj na paměti, že na tebe padá vina, i když menší, než jakou mají pasáci. Jsi bezprostředně spoluzodpovědný za všechno, co se v tomto prostředí odehrává, protože je svými penězi udržuješ při životě.

Měj proto před očima tyto karmické propletence a dobře si rozmysli, co děláš. Ve vaší společnosti je však stále ještě bohužel příliš mnoho lidí, kteří jsou tak zmateni, že by bez služeb prostitutek způsobili ještě větší škodu. Jsou totiž sexualitou natolik ovládáni, že bez pohlavního vybití, které u prostitutek nacházejí, by byli schopni těch nejhrozivějších kriminálních činů, od znásilnění až po vraždu. Takoví lidé se přirozeně dobře hodí do prostředí veřejných domů a není divu, že někteří z nich se stávají pasáky. To všechno je stav, který se zrnění, protože se musí změnit. Přijde nová doba, v níž nebude místo pro všechna ta vzájemná opovržení, ponižování a více či méně otevřenou brutalitu, jimiž je toto prostředí poznamenáno. Avšak ani zákazníkům, ani těm, kteří prostitutky vydržují, nelze přičítat všechnu zodpovědnost. Na pány - zákazníky - padá velká část zodpovědnosti, protože se mnohdy nezaleknou ani dětské prostituce. Pokud jde o vydržovatele veřejných domů, ti ve své duševní chudobě ani nedohlédnou, ani necítí, co dělají. Teprve v příštím životě jako prostitutky vše pochopí. Velká zodpovědnost padá na duchovní, duševní a politické vůdce vašich zemí. Poskytli nesmírně málo, pomocí čeho byste se mohli naučit pozitivně zacházet s vaší sexuální touhou. Nedali vám únosnou duševní ani duchovní orientaci, ani hodnoty, sahající dál než jen po ty čistě tělesne. Bez duchovní orientace a bez provádění výše mnohokrát uvedených duchovních technik, jako je opakování Božího jména, meditace, modlitby, a bez aktivního společenství s Bohem a dobrými lidmi je pro mnohé (a zvláště pro muže) sotva možně pozitivně integrovat sex do života. Vaši duchovní, duševní a političtí vůdci se sami o tyto důležité duchovní techniky nezajímali. Naopak, někteří sami trávili čas s prostitutkami, ačkoliv se oficiálně nad nimi pohoršovali nebo dokonce prostituci zakazovali. Kdo tak prolhaně zneužívá svou moc a ještě k tornu na náklady bezbranných a závislých, což prostitutky často jsou, ten nejenom sám sobě ničí budoucí Životy, ale celou společnost uvrhuje do lži a bídy. Obzvlášť zavrženíhodné přitom je, že tak nežili jen světští, ale stejnou měrou i církevní vůdcové. Kdo tak jedná, je pro společnost právě tak malou pomocí a dobrým příkladem jako filozof, který svou etiku psal ve veřejném domě. Když se ho na to ptali, řekl, že ukazatel na cestě přece také nejde s vámi tam, kam ukazuje. Společnost, která má cynické vzory, je odsouzena k zániku. Všechny tyto galionské figury jsou zodpovědné za dnešní zlořády. To se změní. Do té doby by však každý měl mít pro prostitutky více otevřené srdce a víc odpovědnosti. Každým eurem, dolarem, librou, které muž vydá na prostituci, podporuje systém, v němž se ženami opovrhuje, špatně se s nimi zachází, kde jsou týrány, znásilňovány a vražděny.

Chceš-li najít vnitřní Boží mír, drž se daleko, jak jen můžeš, od tohoto prostředí. Posílej lidem, kteří jsou v něm zapleteni, světlo a přicházej jim vstříc s láskou. Nikdy jimi neopovrhuj, ale spíš uvažuj o tom, že prožívají část své nedokonalosti, kteroujsi možná i ty v té či oné oblasti a v některém minulém životě prožíval právě tak, ne-li hůře. Ze lidé prožívají v tomto prostředí své problémy na sexuální úrovni, není samo o sobě ještě nic špatného, protože sexualita nic závadného není. Neúnosnou se stává, přistupují-li k tomu opovrhováni a brutalita. Jsou proto tak hrozné, že u všech zúčastněných směřují proti lidskosti. Není to však totéž ve válkách? Ale kdo nad nimi s odporem ohrnuje nos?

Reiki terapie, masáže, poradenství speciálních potravinových doplňků Klas, Finclub a unikátních bylinných bioinformačních přípravků Energy, Diochi (intenzivní regenerační účinek na principech čínské medicíny) 
              včetně doporučení optimálního přípravku přístrojem EAV. Masáže, baňkování, Reiki, Shamballa Jana Drobníková. Měření přístrojem Supertronic. Duchovní symboly, siderická kyvadla
Facebook Masáže, Reiki, Shamballa Blatná, Léčebné symboly, siderická kyvadla. Transformace lidstva Facebook Masáže, Reiki, Shamballa Blatná, Léčebné symboly, siderická kyvadla. Transformace lidstva Hana Říhová – zasvěcení do Shambally, Merkaby, psychoterapie, cvičení jógy, wydy
Rosa Plus, s.r.o., internetový prodejce pyramid, duchovních symbolů a siderických kyvadel firmy Dr. Drobník
www.stesticko.cz
Reiki terapie, masáže, poradenství speciálních potravinových doplňků Klas, Finclub a unikátních bylinných bioinformačních přípravků Energy, Diochi (intenzivní regenerační účinek na principech čínské medicíny) včetně doporučení optimálního přípravku přístrojem EAV. Hypertextový odkaz na katalog unikátních léčebných symbolů. Zde zobrazen symbol Óm, symbol hinduismu, koncentruje velmi jemné vibrace Hypertextový odkaz na katalog siderických kyvadel, jež umožní napojit se na vlastní podvědomí. Zde zobrazeno kyvadlo pozlacené velké na řetízku
Duchovní symboly, siderická kyvadla

Spřízněné stránky, odběratelé
Matka Meera, Avatar z Indie, nyní žije v Německu Sai Baba, Avatar žijící v Indii

© 2012 Aleš Drobník, všechna práva vyhrazena.

Mail webmastera:

Ales.Drobnik (zavináč) seznam.cz
nahoru Nahoru