Úvodní stránka > | Přeměna lidstva | Sai Baba | Matka Meera |Masáže, baňkování, Reiki, Shamballa Blatná

PŘEMĚNA LIDSTVA, SVĚTOVÁ TRANSFORMACE, PŘEMĚNA JEDINCE, ZLATÝ VĚK LIDSTVA, NOVÝ VĚK, NEW AGE

To jsou různé názvy, označující skutečnost, že přichází radikální změna jedince a nakonec i kolektivního vědomí lidstva.

Některá videa objasňující, o co jde při přeměně člověka

Inspirujte se u našich oblíbených multimediálních odkazů, většinou na You Tube. Není třeba věřit všemu, ale najdete zde mnoho podnětů pro Váš vnitřní rozvoj v této dobrodružné době i ochranné mantry:

Ochranná mantra proti stresu, nemocem, proti negativní karmě zpívaná Avatarem | Gayatri mantra od Deva Premal | Om many padme hum od Deva Premal | Slavnost víl – inspirující píseň | orgo-net.blogspot.com – další zajímavé informace | www.cestasrdce.cz/ | L. Hay – Miluj svůj život, pozitivní afirmace/ | Avatar Inelia Benz | Lama Ole Nydahl (anglicky) | Anděl Slunce – transformace strachu | Světlo Atlantidy | Diana Cooper | Přátelé nebe | Život v osvícení | Prosinec 2012 | Poselství archanděla Gabriela | Leden 2012 | eldhwen.wordpress.com | Nová Země | Igor Chaun: VŠE JE V PODSTATĚ JEDNODUCHÉ | Ukázka AVATAR | Lorna Byrne – Schody do nebe (o andělech) | Lorna Byrne – rozhovor o andělech | Když si člověk myslí, že nic nezmůže | Cesty k sobě – divadlo pana Duška, stařešina kmene Hopi Roy Littlesun, Václav Havel, dalajlama, Motyčková, Šorfová aj. | Little Grandmother o roku 2012 | Lorna Byrne – Andělé v mých vlasech (o andělech) | Nádherná zelená | Jaroslav Dušek – tajné místo | Jaroslav Dušek – šamanismus | Náš život | CHICO XAVIER | Poselství naděje | Jaroslav Dušek a Jan Hnízdil | Síla lidskosti | O roce 2012

Naše názory

Jsme si jisti, že se blíží radikální změna. Svět takový jaký je, by již miliardy egoistů neunesl. Na každého z nás, včetně nás samotných, tlačí světová transformace. Objevují se zdravotní problémy, děláme-li chyby. Přicházejí neobvyklé události i neobvyklá setkání.

Opravdu žijeme v dobrodružné době přeměny lidstva, kdy již probíhá, zintenzivní se v r. 2012 a v roce asi 2021 se završí přeměna, transformace lidstva do Zlatého věku (Nového věku) lidstva.

Pravděpodobně nejpřesnější informace naleznete na stránkách serveru Cesty k sobě, kde doporučujeme podstránku "Video a konference", Alžběta Šorfová. Doporučujeme udělat si asi hodinu času na některou z videopřednášek.

Též jsou zajímavé informace z knih vydavatelství Avatar.

Tato změna nebude revolucí vnější, ale celosvětovou vnitřní změnou mnoha lidí současně. Otevření lidé všech národů a náboženství, filozofií, i ateisté, se zapojí do proudu změny vztahu k sobě, bližním i k veškerému stvoření.

Na tento svět byli posláni nejlepší z nejlepších bojovníků míru, jací tu ještě nebyli. Češi je označují pojmem "Blaničtí rytíři".

Svět iluzí, mája, na tyto bojovníky přichystal lstivé pasti, které tady ještě nikdy nebyly: Snadný přístup k penězům, mocí, alkoholu, drogám, přes internet se šíří pornografie, napětí, nenávist mezi kulturami, náboženstvími, mezi národy. I někteří členové velkých náboženství v dobré víře nebo v boji za čistotu svého náboženství se nechají zlákat k pohrdání nad cizími tradičními náboženstvími, namísto aby vyzývali k potřebné toleranci, respektu a úctě.

Někdo možná řekne: "Kde že jsou tito rytíři, kteří mají zachránit svět?" Pohleď do zrcadla a jednoho uvidíš.

Vzpomínáte si na pohádku "Nekonečný příběh"? Pokud hrdinu ovládaly strachy a nevíra v sebe, krásná stvořená říše fantazie se bortila v zemětřesení, pukaly pevné skály.

Jakmile náš hrdina přes všechnu svoji zdánlivou nedokonalost uvěřil ve svojí božskou moc a sílu, ničení ustálo.

A to je přesně to, co se děje a bude dít. Každý z nás je tím hrdinou, který přišel do této složité situace zachránit tento krásný svět před zborcením.

Nemusí jít o většinu lidstva. Stačí tzv. kritické množství lidí, kteří ovlivní kolektivní vědomí a potřebnou většinu lidstva. Více viz kniha "Celestýnské proroctví", která je dostupná v esoterických knihkupectvích.

Význačná úloha připadá českému a slovenskému národu. A také starobylému indiánskému kmeni Hopi. Též národům Indie, Tibetu, domorodům kulturám Jižní Ameriky, Afriky a ostrovním kmenům. V Čechách se očekává narození narození Avatara, nebo hned několika.

V této dobrodružné době již transformace probíhá, od roku 2012 se zintenzivní a v roce asi 2021 se završí nevratná přeměna, transformace lidstva do Zlatého věku lidstva. Je dobré v klidu a míru snažit se (a je to práce na celý život) naslouchat vnitřnímu hlasu nebo žít podle pravidel, které sdělují lidstvu dávní Avataři (vtělení Boha), jako jsou Ráma, Krišna, Ježíš Kristus, Buddha, Mohamed, Guru Nánaka, i soudobí Avataři Matka Meera, Sai Baba, Šrí Matadží Nirmala Déví i jiné duchovní bytosti, které žijí skrytě.

Transformace je a bude pro každého z nás nutný a bolestný proces, kdy Bůh připravuje každým okamžikem každému jednotlivci rozhodnutí mezi dvěma alternativami:

Bůh je kamarádem a není tak přísný, aby člověku nedopřál nějakou kratochvíli či hru. Otázka je: Dokáži myslet jen na sebe a své potřeby, anebo dokáži myslet i na druhé? V každém případě po nás Bůh chce dobrovolné rozhodnutí z hloubi našeho srdce, pro svůj vlastní dobrý pocit, a ne ze strachu.

Nyní nás především oslovují soudobí Avataři (vtělení Boha na Zemi) Matka Meera, Sai Baba, Šrí Matadží Nirmala Déví i jiné duchovní bytosti, které žijí skrytě. Tito současní Avataři i Avataři dávných časů učili lidstvo pravidla morálky a dobrého soužití a konali mnoho práce pro vývoj lidstva: Ráma, Krišna, Ježíš Kristus, Buddha, Mohamed, Guru Nánaka i jiní kteří si přáli žít skryti.

Někteří z nich hovořili o dni soudu, přeměně lidstva. Málokdo je slyšel a slyší. Ale ta dobrodružná doba je právě teď a právě tady. Stůjme každý z nás na dobré straně. Čiňme dobrou volbu. Rozhodnu se pro sebe, anebo pro druhé?

Ještě před zlomovým rokem 1989 mne oslovily dvě knihy. Jedna z nich byla od Jacka Londona "Tulák po hvězdách". Příznačnější název neslo prvorepublikové vydání téže knihy, a to "Stopami minulých životů". Představa více životů mi umožnila odpovědět na otázku, zda svět je či není spravedlivý. "Jak v jednom životě zaseješ, tak v dalších životech sklidíš," říkají hinduisté. Když jsem málo myslel na druhé, či dokonce ubližoval, je tento svět jako škola, kdy mám šanci pocítit na vlastní kůži to, co jsem já dříve způsobil. Jinak bych neměl šanci to pochopit.

Další knihou bylo samizdatové vydání knihy od MUDr. Moodyho "Život po životě". Jde o souhrn záznamů klientů Dr. Moodyho a další svědectví lidí, kteří prožili klinickou smrt. Všichni lidé téměř shodně vypovídají, že se ve stavu klinické smrti setkali s jakýmsi Světem, které je provázelo ve filmu života, který se jim v okamžiku klinické smrti odvíjel barvitě "před očima" a pozastavovalo se zvláště nad momenty, kdy člověk někomu pomohl, někomu ublížil a jaké si případně bral poučení. Světlo zdůrazňovalo dvě hlavní věci pro život člověka:

Na závěr citáty od Avatara Sai Baby:

"Začni den láskou. Naplň den láskou. Zakonči den láskou. To je cesta k Bohu."

"Mnozí z vás si žijí ze dne na den, jako že se nic nestalo a nestane.

Cožpak neslyšíš, jak praská trámoví vašeho chorého způsobu života?

Změň svůj způsob nazírání. Změň svůj slovník. Změň svůj způsob jednání. stále zřetelněji si razí cestu velké změny.

Přijde čas, kdy už nebude možné couvat. To bude okamžik, který je popsán v Bibli jako oddělování zrna od plev.

Toto oddělování Já provedu. Vystoupím jako soudce nad celým vesmírem. Vymýtím ty, kteří chtějí božský řád podkopat, nebo dokonce proti němu bojovat.

Nepořádek bude vyhlazen. Nový řád povstane jako třpytivé světlo.

Ještě dnes změň svou cestu. Obrať se k Pánovi, neboť není jiné cesty."

Citováno z knihy od Stepski-Doliwa: Sai Baba promlouvá k Západu. Z německého origináli SAI BABA SPRICHT ZUM WESTEN přeložili Ruth a Milan Hálovi, 1999, vydal a tisk: Grafie, s.r.o., Lešetínská 47, 719 00 Ostrava-Kunčice 2000, ISBN 80-902560-6-6


Reiki terapie, masáže, poradenství speciálních potravinových doplňků Klas, Finclub a unikátních bylinných bioinformačních přípravků Energy, Diochi (intenzivní regenerační účinek na principech čínské medicíny) 
              včetně doporučení optimálního přípravku přístrojem EAV. Masáže, baňkování, Reiki, Shamballa Jana Drobníková. Měření přístrojem Supertronic. Duchovní symboly, siderická kyvadla
Facebook Masáže, Reiki, Shamballa Blatná, Léčebné symboly, siderická kyvadla. Transformace lidstva Facebook Masáže, Reiki, Shamballa Blatná, Léčebné symboly, siderická kyvadla. Transformace lidstva Hana Říhová – zasvěcení do Shambally, Merkaby, psychoterapie, cvičení jógy, wydy
Rosa Plus, s.r.o., internetový prodejce pyramid, duchovních symbolů a siderických kyvadel firmy Dr. Drobník
www.stesticko.cz
Reiki terapie, masáže, poradenství speciálních potravinových doplňků Klas, Finclub a unikátních bylinných bioinformačních přípravků Energy, Diochi (intenzivní regenerační účinek na principech čínské medicíny) včetně doporučení optimálního přípravku přístrojem EAV. Hypertextový odkaz na katalog unikátních léčebných symbolů. Zde zobrazen symbol Óm, symbol hinduismu, koncentruje velmi jemné vibrace Hypertextový odkaz na katalog siderických kyvadel, jež umožní napojit se na vlastní podvědomí. Zde zobrazeno kyvadlo pozlacené velké na řetízku
Duchovní symboly, siderická kyvadla

Spřízněné stránky, odběratelé
Matka Meera, Avatar z Indie, nyní žije v Německu Sai Baba, Avatar žijící v Indii

© 2012 Aleš Drobník, všechna práva vyhrazena.

Mail webmastera:

Ales.Drobnik (zavináč) seznam.cz
nahoru Nahoru